ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

ราคา : 45750

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 15/08/2020] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

ราคา : 12000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 15/08/2020] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

ราคา : 12000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 15/08/2020] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563

ราคา : 25000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 15/08/2020] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

ราคา : 12000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 15/08/2020] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563

ราคา : 42500

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 15/08/2020] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้