ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1

ราคา : 45750

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

ราคา : 20000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Administration Workshop ( DBA )

ราคา : 35000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Master Backup & Recovery with RMAN

ราคา : 35000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Managing Multitenant Architecture

ราคา : 000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร MySQL 8.0 Administrators

ราคา : 00000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]


ขาย: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7 : Enterprise )

ราคา : 42500

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]


ขาย: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner

ราคา : 25000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/10/2021]