ขาย: หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) (17 ม.ค. 63)

ราคา : 4500

ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทร: 0863183151
[อัพเดท 24/01/2020]


ขาย: หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) (17 ม.ค. 63)

ราคา : 4500

ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทร: 086-318-3152
[อัพเดท 24/01/2020]


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

ราคา : 45750

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/01/2020]


ประกาศ: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

ราคา : 12000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/01/2020]


ประกาศ: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

ราคา : 12000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/01/2020]


ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563

ราคา : 25000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/01/2020]


ประกาศ: Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

ราคา : 12000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 24/01/2020]